Westinghouse joins Exelon to upgrade Pennsylvania plant