Port Houston handles nearly 3.5M TEUs through November