Marathon to retain midstream business, names new CEO