Magellan to expand Houston terminal, more midstream news