Magellan, LBC Tank Terminals to build new Houston oil terminal