Borealis, Agrifos to build ammonia plant on Texas Gulf Coast